IDÉDAG 2023

7 oktober Trollhättan/Digitalt

ANMÄLAN

Årets idédag bjuder på en sprakande talkshow med inspel och exempel från pastorat och församlingar runtom i landet. Vad händer om man vågar släppa sargen? Hur kan vilja och engagemang tas tillvara? Vilka utmaningar finns i det ideella engagemanget – i större städer och på landsbygden? Programledare: Tova Mårtensson och Mia Ås.

Efter lunch blir det seminarier och tid för samtal. Då funderar vi vidare i grupper kring utmaningar och möjligheter, knyter kontakter, delar med varandra och utbyter erfarenheter och lösningar!Video från Idédagen 2023

Morgonbön

Rönö församling

Svenska sjöräddningssällskapet

Boo församling

Göteborgs Impro

Henrik TörnqvistFör vem

Ideellt forums idédag arrangeras varje år och vänder sig till både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Det är en inspirerande dag där vi möts och delar goda idéer och erfarenheter med varandra för att öka engagemanget, utveckla församlingslivet och fånga upp alla dem som vill ha en uppgift men inte vet vart de ska vända sig.

När

7 oktober 9.00-ca 17.00 (dagen avslutas med mässa 16.15) Lunchpaus 12.00-13.30.

Var

Lextorpskyrkan, Trollhättan

Om du kommer med buss eller tåg till Trollhättans station/ Trollhättans Resecentrum:
Till Lextorpskyrkan från Trollhättans RC Läge D: Ta buss 24 mot Lextorp. Gå av på Torparegatan. Lextorpskyrkan ligger ca 300 m från busshållplatsen.

När du ska resa hem:
Från Lextorpskyrkan mot Trollhättans RC: Ta buss 24 från Granngården läge A mot Sylte.

Biljett kan köpas via appen ”Västrafik to Go”. Enkelbiljet zon C kostar 35 kr

Kostnad

På plats i Trollhättan: 700 kronor inkl fika och lunch. 300 kronor för ungdomar under 25 år.
Digital enskild medverkan: valfritt belopp (betalas via Swish)
Digitalt lokalt evenemang i pastorat/församling:
Upp till 4 000 kyrkotillhöriga i pastoratet/församlingen: 3 000 kronor, 4 001 till 11 000 kyrkotillhöriga: 5 000 kronor. Mer än 11 000 kyrkotillhöriga: 10 000 kronor (för samtliga deltagare)

Boende

Kanske reser du långt och har behov av boende i samband med Idédagen. På Scandic Swania finns ett antal enkelrum reserverade för Idédagen den 6 oktober (natten till lördag). Kostnad är 1434 kr/rum. Bokning av enkelrum sker via JanOlof Nordström, janolof.nordstrom@sensus.se eller 070-6352467. Tänk på att det bara finns ett finns antal rum så boka så fort som möjligt innan de tar slut.

Det finns såklart fler hotell i Trollhättan att välja på men dessa bokar du i så fall själv.

Anmälan

Anmälan fortfarande öppen, dock få antal platser ”på plats” kvar. Digitalt kan du anmäla dig/ditt sammanhang till 5/10.

Program

8.30-9.00 Drop-incheckning på plats i Trollhättan.
9.00 Idédagen börjar! Inledning och morgonbön. Du som deltar digitalt följer sändningen från Trollhättan via Zoom.
9.15 Inspiration och konkreta församlingsexempel! Mia Ås, Sensus och Tova Mårtensson, Svenska Kyrkans Unga är förmiddagens programledare och presenterar en färgsprakande talkshow med spännande gäster som berättar utifrån olika teman. Under förmiddagen medverkar också teatergruppen Gbgimpro, som ger oss inspel, skratt och kanske en och annan utmaning.
10.00 Fika
10.30 Samtalet fortsätter. Tova och Mia med gäster i ”soffan”.
12.00 Lunch
13.30 Seminarietillfälle 1
14.30 Fika
15.00 Seminarietillfälle 2
16.15 Mässa
17.00 Slut för dagen

Delta digitalt

Har du/ni inte möjlighet att åka till Trollhättan den 7 oktober? Även detta år finns möjlighet att delta digitalt – antingen hemma vid din egen skärm, eller i en grupp i församlingen eller pastoratet. Varför inte bjuda in till en utbildningsdag för ideella, förtroendevalda och anställda i församlingshemmet? Kanske ordna med fika och lunch, arbeta tillsammans i grupper på eftermiddagen och avsluta med att fira mässa, samtidigt som mässan firas i Lextorpskyrkan!
Förmiddagen blir gemensam – oavsett om du finns på plats i Trollhättan, i församlingshemmet i din församlingen eller deltar enskilt hemma vid skärmen följer alla samma program. Eftermiddagen för dig som deltar digitalt erbjuder några olika alternativ:

  • Ett program för gruppsamtal tillhandahålls, där ni kan välja olika teman utifrån förmiddagens program.

  • Ni kan också välja att ägna eftermiddagen åt samtal som ni själva väljer, hemma i församlingen. Kanske har ni konkreta frågor att jobba med när det gäller hur det ideella engagemanget kan utvecklas lokalt!

  • En tredje möjlighet är förstås att avsluta dagen efter förmiddagens gemensamma program.

Idealitetssamordnare Sara Sandström berättar om digitalt deltagande.

Läs mer


Medverkande Talkshow


Boo församling

Växande Vi

Strax utanför Stockholm ligger Boo församling, en växande församling med verksamhet på många olika håll i en kommun med pågående expansion och inflyttning. Hos församlingsborna har det tidigare funnits en tanke att församlingens arbete är det som anställda bedriver. Församlingen har under ett antal år aktivt verkat för att allt fler skall känna en tydlig gemenskap med och delaktighet i församlingens arbete. I Boo församling finns det många olika sätt att engagera sig ideellt, både genom punktinsatser och mer regelbundet.

Anställda, förtroendevalda och ideella är medarbetare sida vid sida. Boo församlings motto för detta har varit ett ”Växande Vi”. Under idédagen får vi ta del av deras erfarenheter och tips från denna pågående resa.

Medverkande: Ideella medarbetare från Boo församling samt Henrik Roos, kyrkoherde.

Rönö församling

Humlan som flyger

På den sörmländska landsbygden ligger Rönö församling. Sex kyrkor, få bofasta. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv borde det inte vara möjligt att vara församling. Men här fungerar det! Rönö är en levande församling! I Rönö är det lilla sammanhanget viktigt. De som bor runt kyrkan håller den öppen, vet berättelserna om kyrkan, kyrkogården och alla artefakter inne i kyrkan. De bjuder alltid in fler till att bidra och vill gärna berätta sina berättelser för de som kommer. Några tar mer ansvar än andra, men ändå genomsyras församlingen av att ”kyrkbänksämbetet,” att delta i gudstjänsten, är lika viktig som att ta ansvar och hålla i helgsmålbön under sommaren. Allas bidrag gör församlingen hel.

Medverkande: Ideella medarbetare från Rönö församling samt Ellinor Svensson, kyrkoherde

Svenska sjöräddningssällskapet

Tillit och ansvar i ideellt engagemang 

Svenska sjöräddningssällskapet står för en stor del av sjöräddningsinsatserna i Sverige och bygger nästan helt och hållet på ideella krafter. Urban Jorméus med lång erfarenhet av Svenska kyrkan berättar om sina erfarenheter och lärdomar från Sjöräddningssällskapet. 
Framförallt jämför han hur de två organisationerna ser på idealitet med fokus på tillit och ansvar.

Medverkande: Urban Jorméus, Svenska Sjöräddningssällskapet #heltfrivilligt
Medverkande Seminarier

Seminarier på plats i Trollhättan (du som deltar digitalt, se separat program)
Du väljer två seminarier i Trollhättan. Valet gör du på plats när du kommer
den 7 oktober. Dessa finns att välja på: Hur blir man tagen i anspråk som pensionär?

Hur kan kyrkan knyta kontakter med dem som vill bidra och vara öppen för att ta emot den som knackar på engagemangsdörren? Hur tar vi tillvara vilja och kompetens? Möt två medarbetare som delar med sig av erfarenheter från att ha varit anställd till att erbjuda sin kompetens och engagemang som ideell.

Lena Linde, stiftspedagog på Skara stift leder ett samtal med Erica Niggol, pensionerad församlingspedagog och Ingela Hadin pensionerad diakon.  

Hur kan kyrkan bli mera intresserade av människor?

Med erfarenhet från två framtiden hos oss församlingar inspirerar och utmanar i ett samtal om att vara kyrka. Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Trollhättan

Vad händer om anställda går från utförare till möjliggörare? (50/50)

Vad skulle hända om alla anställda medarbetare byter från att vara 100 procent utförare i sin yrkesroll till att vara 50 procent utförare och 50 procent möjliggörare för andras engagemang? Och samma sak med ideella och förtroendevalda medarbetare. En första reaktion är för de flesta - men det går ju inte! Eller gör det? Vad skulle är hända med församlingslivet om det blir verklighet? Finns det goda teologiska och organisatoriska skäl att verka för en sådan förändring?

De frågorna får du tillsammans andra deltagare och seminarieledaren Helen Kemi, Linköpings stift, reflektera kring i seminariet.

Samtal fortsätter Rönö och Boo församlingar Mer information kommer


Vocation day – om att hitta sin kallelse för den som vill bidra ideellt i församlingslivet.

I anglikanska kyrkan bjuds församlingar och dess medlemmar in till något som kallas för Vocation day. På olika ställen i rummet presenteras vad ett ideellt engagemang i en församling kan innebära inom områden som till exempel utbildning, ekonomi, gudstjänst, diakoni, praktisk arbete med fastighet, ungdomsarbete, ledning, administration eller olika köksuppdrag. Den som går runt och tar del av detta lyssnar både utåt och inåt. När hjärtat börjar slå lite snabbare och en längtan väcks kanske personen har hittat ett område inom församlingslivet som den är kallad till att bidra i.

Är det möjligt och önskvärt att göra något liknande i Svenska kyrkans församlingar? Hur skulle det kunna se ut om en församling, ett pastorat eller ett stift anordnar en ”Vocation day” i Sverige? JanOlof Nordström, samordnare i Ideellt Forum, Svenska kyrkans Unga


Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 18 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. Dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan.

I år kommer vi att hålla till i Lextorpskyrkan i Trollhättan församling. Du kan delta på plats i Trollhättan eller digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag.

Mer information
JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum
Sjöland 220, 873 95 Ullånger
Telefon: 070-6352467
E-post: janolof.nordstrom@sensus.se

Facebook
Instagram
Twitter 
https://ideelltforum.se/