IDÉDAG 2024

Save the date!

Nu är det klart. Årets idédag kommer att vara i Stockholm. Boka in lördag 23 november redan nu!

För 20:e året är det dags för Ideellt forums Idédag. En dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan. En dag som blandar inspiration, erfarenheter, möten, insikter, utmaningar och möjligheter.

I år kommer vi att hålla till i Stockholm, i Adolf Fredriks kyrka som ligger i centrala Stockholm.

Temat för årets Idédag är ”Idealitet – nästa steg”

Du kan delta på plats i Stockholm eller vara med digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” i den lokala församlingen där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag.

Välkommen till en inspirerade dag kring vårt ideella engagemang!

Mer info kommer här inom kort men du kan förhandskika på programmet här


Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 18 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. Dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan.Mer information

JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum
Sjöland 220, 873 95 Ullånger
Telefon: 070-6352467
E-post: janolof.nordstrom@sensus.se

Facebook
Instagram
Twitter