Om idédag

Om ideellt forums idédag

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 17 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. Dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan.

Temat för årets Idédag den 8 oktober är ”Av fri vilja på fri tid” - hämtat från en ny spännande rapport om ideellt engagemang som släpptes under våren. I år kommer vi att hålla till i Linköping, hos S:t Lars församling och Linköpings domkyrkoförsamling. Du kan delta på plats i Linköping eller digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag.

TIPS:

2021 arrangerades ”idédag 2021”. Här hittar du länkar till presentationer och filmade samtal från denna dag.

2020 arrangerades ”idédag 2020”. Här hittar du länkar till presentationer och filmade samtal från denna dag.