Program

Forskare möter reflekterande praktiker som möter oss

Under förmiddagen får vi möjlighet att möta Sara Fransson och Johan von Essen, två av forskarna bakom rapporten. De lotsar oss fram till insikterna från rapporten. Tillsammans med några ”reflekterande praktiker” låter vi forskningsresultaten möta församlingslivet runt om i Sverige. Dessutom kommer vi få upptäcka rapporten ett helt nytt perspektiv: Social nätverksteori.


Workshop och inspiration

Under eftermiddagen kan du välja olika workshops för att konkret jobba med sju utmaningar/möjligheter när det gäller ideellas engagemang i Svenska kyrkans som nätverket Ideellt forum identifierat utifrån rapporten. Den finns också möjlighet att vara med på ett energigivande inspirationspass.

Dagen avslutas med en kort sammanfattning följt av mässa i Linköpings domkyrka.


Detaljprogram 8 oktober

08.30 Incheckningstid för deltagande via webben


09.00
Välkommen, morgonbön och introduktion av dagen
Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum 
Helen Olsson, biträdande kyrkoherde, Linköpings domkyrkopastorat 
Bo Holgersson, församlingsrådets ordförande S:t Lars församling 
Bo Ingelberg, kyrkomusiker, S:t Lars församling 

Lokal: S:t Lars kyrka

09.30 Av fri vilja på fri tid - lärande och utmaningar ur rapporten.
Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala
Reflekterande praktiker

Lokal: S:t Lars kyrka

10.05 Kaffe

Lokal: S:t Lars kyrka

10.35                
Av fri vilja på fri tid - kyrkan i (civil-) samhället
Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola
Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker

Lokal: S:t Lars kyrka


11.10
Kort paus/Energizer

Lokal: S:t Lars kyrka

11.15 Av fri vilja på fri tid - församlingen som nätverk eller organisation?
Nya nya insikter och utmaningar genom analys utifrån social nätverksteori.
Tips Läs med om social nätverksteori i Nyckeln till Svenska kyrkan
Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala
Catharina Helmersson, kontraktsprost, präst Landeryds församling, reflekterande praktiker

Lokal: S:t Lars kyrka

11.55 Slut

12.00 Lunch på egen hand

Tips på restauranger finns i Mötesbyrån. Se även karta som kommer att finnas i Mötesbyrån (och här digitalt)

13.30 Workshop pass 1
Välj bland 7 utmaningar som Ideellt forum tagit fram ur Av fri vilja på fri tid.

 • Kompetens  
  Att församlingen tar till vara på kompetensen hos ideella medarbetare i alla åldrar. 

 • Utvecklingsplan  
  Att det finns en genomarbetad utvecklingsplan för hållbart ideellt medarbetarskap i församlingen. 

 • Fortbildning och fördjupning 
  Att församlingen erbjuder fortbildning och fördjupning av kristen tro för alla medarbetare. 

 • Eldsjälar och kärntrupp 
  Att Svenska kyrkans professionalisering, kultur och strukturer inte ska vara ett hinder för personer, som genom växande i engagemang och ansvar, vill bli en eldsjäl och del av en kärntrupp som är med och bär sammanhanget – precis som i övriga civilsamhället. -

 • Medarbetarskap och medkrafter 
  Att ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare hittar vägar att bli varandras medkrafter i sina bidrag till det gemensamma uppdrag de har som församling. 

 • Bort från stuprören  
  Att församlingen bryter med den stuprörs-organisering som ofta finns, där ideella medarbetare i sitt engagemang endast möter en del av församlingen och dess verksamhet. Speciellt intressant är att få ta del av Sara Franssons analys av den insamlade datan via social nätverksteori. 

 • Rekrytering och kallelse  
  Att församlingen lär av succén med satsningen på unga ledare och hittar vägar att göra motsvarande strategiska satsningar gentemot andra ålderskategorier och grupper av människor. 

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem, Sensus studieförbund, Stiftskansliet

Samtalsguide hittar du här

15.00 Fika och delande av tankar och idéer från workshops

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem

15.50  Välj mellan följande tre alternativ        

1) Workshop pass 2:
Välj en ny utmaning som Ideellt forum tagit fram ur Av fri vilja på fri tid att fokusera på.

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem, Sensus studieförbund, Stiftskansliet

2) Pilgrimsvandring om pilgrimsvandring i city
Petra Regnstrand, pilgrimsledare och församlingsherde i S:t Lars. 
Samling vid S:t Lars kyrka

3) - Guidning på Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum 
Läs mer här
Lokal/plats: Linköpings Slotts-och domkyrkomuseum  

17.15 Avslutande reflektion
Lokal: S:t Lars kyrka

17.40 Mackfika och förflyttning till Linköpings domkyrka

18.00                
Eko från medeltiden- drama och mässa

Mångfaldskören och Drama i Katedralen under ledning av Jenni Skogsfors och Helena Ritzén, Torbjörn Nilsson, saxofon, Johnny Andersson, kontrabas  

Lokal: Linköpings domkyrka

19.00 (ca) Tack för idag!

Med reservation för ändringar